Hout bewerken is een wijze van leven.

- Bert Moltmaker -

Over Houten Klaas

 • Locatie: Rijksweg 147, 9011 VD Jirnsum,
 • Email: info@atelierhoutenklaas.nl
 • Tel: 06 432 235 85

  Ik ben Klaas Albert Moltmaker en ‘doe’ dingen met hout. Mooi gesproken noem je dat toegepaste kunstnijverheid.

  Wanneer mensen vragen wat ik ‘doe’ en vertel dat ik hout bewerk, is mijn ervaring dat mensen daar wel invulling aan kunnen geven, maar deze vaak niet aansluit bij wat ik wil uitdragen. Het woord meubelmaker geeft vervolgens vaak een zucht van herkenning bij mensen, maar het algemene beeld bij dit woord is ook niet toereikend voor wat ik wil bewerkstelligen.

  Ik werk met hout en doe dit voornamelijk met handgereedschap. Machines kunnen veel werk verrichten, maar dit gaat gepaard met onder andere veel lawaai, een hoog onverantwoord energieverbruik, een hoog risico voor de gezondheid en geen werkelijk contact met het materiaal. Ik gebruik handgereedschap om het contact, zoals de schaaf, om het hout te verkennen, te voelen en te bekijken en zodoende het materiaal de juiste plek in het geheel te geven. Ik gebruik alle zintuigen, alle spieren, al mijn vaardigheden. Ik zet mijn hele lichaam in om iets te vervaardigen uit hout, het rijkste natuurlijke materiaal.

  Ik vind het belangrijk dat de klant besef heeft van de totstandkoming van een werkstuk. Dit om intrinsieke waarde te kunnen geven aan het object, wat zwaarder dient te wegen dan de waarde uitgedrukt in geld, als je het mij vraagt. Wanneer het intrinsieke waarde heeft, is het werk een lang leven beschoren. En dat is de intentie van al het werk dat ik doe: een toegevoegde waarde geven.

  In mijn ogen een moderne visie, gericht op ontwikkeling, groei en respect.

Feitjes

126 Houtschaven
31 Liter houtlijm
207 Kuub schaafkrullen
32 Houtsoorten

Vakwerk

Werk

Ervaringen van klanten

Neem contact op

 • Locatie: Rijksweg 147, 9011 VD Jirnsum,
 • Email: info@atelierhoutenklaas.nl
 • Tel: 06 432 235 85